Stationær UFO sfære over Odense

Stationær UFO sfære over Odense

Stationær UFO sfære fotograferet hvilende på en sky i solnedgangen over Odense (set fra Holluf Pile mod vest i området mellem Bilka og Syddansk universitet) 13. September 2009 kl. 19.36 lokal tid. Dette er de allerførste UAP billeder jeg tog med mit nye DSLR kamera.Jeg var på vej hjem på cykel fra et besøg hos min mor og havde mit nye Sony Alpha 100 spejlrefleks (DSLR) kamera med mig, dog ikke for at fotografere UFOer, men blot for at fotografere og lære mit nye kamera at kende. Jeg stoppede i nærheden af Niels Bohrs Allé på cykelstien mellem Bilka og Syddansk universitet og tog en række billeder af en flot solnedgang, dog uden at opdage et grå-sort kugleformet objekt, der hviler på en skystribe i horisonten.

UFO sfære i en skystribe

Det var først et par dage efter da jeg kiggede billederne igennem, i alt 14 fotos af solnedgangen (hvoraf jeg desværre nåede at slette 10 på grund af dårlig fotokvalitet), at jeg opdagede et lille mørkt rundt objekt, der for mig umiddelbart ligner en bold, eller rettere sagt en sfære, der står stille i en skystribe. Heldigvis beholdt jeg de fire bedste billeder, som er i høj opløsning (3872×2592 pixels), så man kan se med egne øjne og selv vurdere, om det blot er en lokal fortykkelse i meteorologisk forstand, eller et fysisk uidentificeret flyvende objekt (UFO).

Statinær UFO sfære i gråtoner

Jeg har gjort et forsøg på at gøre objektet så tydeligt som overhovedet muligt. Jeg eksperimenterede mig frem til resultatet du kan se herover, ved at justere lysstyrke og kontrast samt ved at bruge funktionen Auto Levels (Auto Tone) i Photoshop.

Animation med 4 billeder

Jeg ville også gerne se hvordan objektet opførte sig fra tidspunktet hvor jeg tog det første billede til tidspunktet hvor jeg tog det sidste og fjerde billede (de 4 bedste fotografier blev taget i en serie med sekunders mellemrum), og lavede en animation i Photoshop, ved at lægge de 4 billeder (her i gråtone) oven på hinanden i samme frame og derefter fiksere objektet i samme position på alle 4 billeder. Bemærk at billederne ikke er taget fra nøjagtig samme position og vinkel. Jeg havde kameraet i hånden og ikke på stativ og bevægede mig en smule rundt da jeg tog billederne.

Statinær UFO sfære animation (4 billeder)

Animationen herover afspiller billederne med 0,8 sek. mellemrum og viser efter min mening et kugleformet UFO der ligger i en stationær position, mens de omkringliggende skyer passerer objektet både bagved og foran fra venstre mod højre.

Støv på linsen?

Støv på linsen som teori er ikke relevant, da støvkorn ville have afsløret sig selv ved at bevæge sig rundt på skystriben, siden jeg bevægede mig lidt rundt da jeg tog billederne. Støvkorn vil typisk sidde det samme sted på din optik, og havde du taget f.eks. 20 billeder af forskellige ting fra forskellige vinkler, ville disse støvkorn afsløre sig selv ved at sidde det samme sted i alle 20 billeder, på trods af forskellige motiver og vinkler.

Reflektion af lys

Der er også noget der kunne ligne en reflektion af lys som rammer objektet på toppen, men om det virkelig er lys eller blot hvide skyer der bevæger sig hen over objektet, er lidt svært at afgøre. Måske er det en kombination af både lys og hvide skyer?

Hvide tågeskyer omkring objektet

Som det også fremgår af animationen herover, er der et system af hvide tågeskyer omkring objektet, som om det har sit eget lille sky-system. Om dette er forårsaget af et fysisk objekt eller et meteorologisk fænomen er spørgsmålet?

Afstand og størrelse?

Objektets størrelse er for mig umuligt at aflæse ud fra billederne alene, og afstanden til skystriben er ukendt, men 3-4 kilometer er vel ikke helt hen i vejret. Nøjes vi med 3 kilometers afstand er objektet jo ret stort alligevel, set i forhold til hvad man ellers kan forvente af objekter på himlen af terrestrial herkomst.

Denne observation blev rapporteret til MUFON (Mutual UFO Network) og SUFOI (Scandinavisk UFO Information), og i forbindelse med indrapporteringen til SUFOI, blev 2 af de i alt 4 billeder vurderet af John Cappelen på DMI (Dansk Meteologisk Institut). Herunder et uddrag af SUFOI´s UFO-mail nr. 112 tilbage i 2009.

Lokalt meterologisk fænomen siger DMI

SUFOI’s Fotoafdeling henvendte sig naturligt nok til Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, der er eksperter på denne type af fænomener på himlen.

Seniorklimatolog John Cappelen svarer efterfølgende:

Billederne siger mig ikke meget udover det rent meteorologiske. Man kan altid finde sære ting på skybilleder – bagefter ved granskningen…og tingene der ses afhænger også af øjnene der ser.

Rent meteorologisk var skyerne på billedet knyttet til en front, der adskilte kølig luft med byger over Sydøstdanmark fra varmere luft mod nordvest. Der var tale om altocumulus eller altostratus, stedvis med lidt opbygning og stedvis i to lag. Med lidt god vilje kan man også se en enkelt kort faldstribe.

Den mørke plet, som ikke har forandret sig mellem de to billeder, må efter min mening skyldes en lokal fortykkelse, evt. være skyggen af en bagvedliggende sky.

Citat slut ~ John Cappelen, DMI (kilde)

SUFOI konkluderer:

Der er altså efter DMI’s ekspertudtalelse ikke tvivl om, at den mørke aftegning drejer sig om et lokalt meteorologisk fænomen, der blot i dette tilfælde er kommet til at tage sig nok så ejendommeligt ud på fotografierne.

Citat slut ~ SUFOI (kilde)

Min note vedr. John Cappelen og SUFOI

Jeg er glad for, at klimatolog John Cappelen fra DMI har set nogle af billederne. Efter hvad jeg kan forstå på hans udtalelse, så konkluderer han intet men mener blot, at der kan være tale om en lokal fortykkelse, eventuelt skyggen af en bagvedliggende sky. Min egen personlige erfaring med fotografering, på baggrund af de over 4800 billeder jeg indtil videre har taget af skyer og skyformationer, siger mig, at John Cappelen´s formodning meget vel kan være korrekt. Men det er også kun en formodning, og altså ikke en solid videnskabelig konklusion på noget som helst, og døren står efter min mening stadig åben for flere mulige forklaringer. Så jeg er lidt ked af, at SUFOI herefter på John Cappelen´s vegne drager konklusionen, at der altså ikke er nogen tvivl om, at det blot er et lokalt meteorologisk fænomen..!Jeg mener jo, at en fotoekspert burde have kigget på billederne ligesom man burde have undersøgt hvad der befandt sig i luftrummet på det pågældende tidspunkt, for så kunne man jo sige med god mavefornemmelse, at man har prøvet de tilgængelige muligheder som ville kunne belyse, hvad det var for et fænomen jeg havde fotograferet, men dette skete ikke og på et meget tyndt grundlag, blev min UFO afvist som pure luft…

Observationsdata

Navigation

Forside | Kategorier | Sitemap

Skriv et svar